ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัชรี โคสนาม (รักษาการ)

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  • โทรศัพท์ : (+662) 216-5820-2
  • โทรสาร : (+662) 216-5823
  • อีเมล์ : IR@brr.co.th

แบบฟอร์มติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของคุณโปรดปฏิบัติตามคำสั่ง Captcha ด้านล่าง ใช้เพื่อป้องกันการส่งแบบอัตโนมัติและการลดสแปม