ราคาหลักทรัพย์

BRR: THB
6.25
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) -0.50 (-7.41%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 2,379,300
มูลค่าการซื้อขาย (บาท) 15,179,445
ช่วงราคาระหว่างวัน 6.20 - 6.80
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 2.52 - 8.15
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 6.25 / 31,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 6.30 / 19,600