ราคาหลักทรัพย์

BRR: THB
6.25
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) -0.50 (-7.41%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 2,379,300
ช่วงราคาระหว่างวัน 6.20 - 6.80