กลับ

บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จำกัด (BPP) ได้รับรางวัล “ดีเด่น” ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม (Co-generation)

บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จำกัด (BPP) ได้รับรางวัล “ดีเด่น” ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม (Co-generation) จากการเข้าร่วมประกวด Thailand Energy Awards ประจำปี 2563 ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน